Nastavení Cookie
Tato webová stránka používá cookies
Pro optimální utvoření a neustálé vylepšování naší webové stránky používáme cookies. Další informace ke cookies obdržíte pod odkazem „Cookie-detaily ukázat“ a nařízení o ochraně dat. Pokud toto upozornění kliknutím na tlačítko akceptovat opět skryjete, souhlasíte s našimi cookies.

 Zde naleznete naše nařízení o ochraně dat
Cookie-detaily ukázatCookie-detaily skrýt
Akceptovat pouze výběr
Akceptovat vše

Nutné Cookies umožňují základní funkce webové stránky.


Jméno cookieconsent-media
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies externích medií na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-necessary
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-statistics
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies statistik na aktuální webové stránce
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno PHPSESSID
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Cookie od PHP (programovací jazyk), PHP identifikátor dat. Obsahuje pouze odkaz na aktuální sezení. V browseru uživatele nebudou uloženy žádné informace a cooke lze použít pouze aktuální webovou stránkou.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie
Obsah externích poskytovatelů, jako je Vimeo nebo GoogleMaps, je ve výchozím nastavení blokován. Pokud jsou přijímány soubory cookie z externích médií, přístup k tomuto obsahu již nevyžaduje ruční souhlas.

Jméno muxData
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Tento Cookie bude použit pouze ve spojení s videopřehrávačem. Bude-li návštěvník při prohlížení videoobsahů přerušen, cookie si zapamatuje, kde má být video opět spuštěno, když návštěvník bude chtít video opět přehrát.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie

Jméno player
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Ukládá předvolby uživatele při přehrávání vložených videí z Vimeo.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno vuid
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Vimeo
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Tyto Cookies evidují anonymní statistiky. Tyto informace nám pomáhají optimalizovat naší webovou stránku.


Jméno _ga
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Jméno _gat
Poskytovatel google.com
Účel
Používá Google Analytics k omezení poptávky.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Jméno _gid
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Oblast použití

Celosvětová zákaznická základna P-D REFRACTORIES dnes zahrnuje téměř všechny oblasti průmyslové výroby a služeb, ve kterých probíhají vysokoteplotní procesy a je vyžadována vysoká odolnost proti opotřebení. Nabízíme řešení šitá na míru pro všechna průmyslová odvětví - zejména pro sklářský, ocelářský, hliníkový, koksovací, cementářský a pecní průmysl.
 

Glas

Sklo

Naším cílem je nejvyšší kvalita ve všech procesech. Naše nabídka služeb se neomezuje pouze na samotnou tavicí vanu, ale samozřejmě zahrnuje i dodávku veškerého pomocného vybavení, jako jsou potrubní systémy, ...přečtěte si více

Aluminium

Hliník

Hliník je důležitým materiálem pro inovativní užívání, ať už v oblasti konstrukce vozidel, stavebnictví, obalového průmyslu nebo v sektoru high-tech. Hliník je citlivý a vyspělý ve výrobě a jeho zpracování vyžaduje ...přečtěte si více

Petrochemie

Petrochemie

Jako globálně působící žáruvzdorná společnost Vám P-D Refractories nabízí široké, vysoce kvalitní a inovativní produktové portfolio pro obložení vyzdívky jednotek. Považujeme se za vašeho individuálního partnera a ...přečtěte si více

Bau

Stavebnictví

Produktové portfolio naší společnosti také obsahuje žárovzdorné materiály nacházející své uplatnění v systémech domácího vytápění. Vyrábíme jak šamotové materiály vhodné pro přímý kontakt s ohněm v domácích krbech ...přečtěte si více

Energie- & Umwelttechnik

Energetická a environmentální technika

Kromě speciálních produktů, jako jsou cihly z chrom-korundu, chemicky pojené cihly s vysokým obsahem oxidu hlinitého, ochranné desky proti oxidům, nitridům a SIALON a různé odlévací a pěchovací směsi, byly ...přečtěte si více

Zement

Cement

Ať už v povrchové nebo podzemní stavbě, cement je základním materiálem moderního stavebnictví na celém světě. Technický pokrok v odvětví výroby vápna a cementu, jakož i rostoucí využívání druhotných paliv stále ...přečtěte si více

Koks

Koks

Naše současná pozice jako lídra na trhu ve výrobě žáruvzdorných materiálů pro systémy koksárenských pecí je založena na 140 letech know-how a neustálých inovacích, kterých jsme v tomto období dosáhli. Historie ...přečtěte si více

Eisen und Stahl

Železo a ocel

Extrémní zatížení ve vysokých a elektrických pecích, pánvích a mezpánvích jsou způsobeny tavením, struskou a kombinací mechanické a chemické koroze s rychle se měnícími zatíženími. Nabízíme řadu řešení pro všechny ...přečtěte si více
© 2022 P-D Refractories GmbH   |   Mail Icon   info@pd-refractories.com