Nastavení Cookie
Tato webová stránka používá cookies
Pro optimální utvoření a neustálé vylepšování naší webové stránky používáme cookies. Další informace ke cookies obdržíte pod odkazem „Cookie-detaily ukázat“ a nařízení o ochraně dat. Pokud toto upozornění kliknutím na tlačítko akceptovat opět skryjete, souhlasíte s našimi cookies.

 Zde naleznete naše nařízení o ochraně dat
Cookie-detaily ukázatCookie-detaily skrýt
Akceptovat pouze výběr
Akceptovat vše

Nutné Cookies umožňují základní funkce webové stránky.


Jméno cookieconsent-media
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies externích medií na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-necessary
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-statistics
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies statistik na aktuální webové stránce
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno PHPSESSID
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Cookie od PHP (programovací jazyk), PHP identifikátor dat. Obsahuje pouze odkaz na aktuální sezení. V browseru uživatele nebudou uloženy žádné informace a cooke lze použít pouze aktuální webovou stránkou.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie
Obsah externích poskytovatelů, jako je Vimeo nebo GoogleMaps, je ve výchozím nastavení blokován. Pokud jsou přijímány soubory cookie z externích médií, přístup k tomuto obsahu již nevyžaduje ruční souhlas.

Jméno muxData
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Tento Cookie bude použit pouze ve spojení s videopřehrávačem. Bude-li návštěvník při prohlížení videoobsahů přerušen, cookie si zapamatuje, kde má být video opět spuštěno, když návštěvník bude chtít video opět přehrát.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie

Jméno player
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Ukládá předvolby uživatele při přehrávání vložených videí z Vimeo.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno vuid
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Vimeo
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Tyto Cookies evidují anonymní statistiky. Tyto informace nám pomáhají optimalizovat naší webovou stránku.


Jméno _ga
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Jméno _gat
Poskytovatel google.com
Účel
Používá Google Analytics k omezení poptávky.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Jméno _gid
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Prohlášení ochraně dat

Vážíme si Vaší návštěvy naší webové stránky.

Společnosti P-D Refractories GmbH, Wilsdruffer Straße 11, 01723 Wilsdruff, E-Mail: info@pd-refractories.com je ochrana Vašich osobních údajů a jejich šíření důležitá.
V následujícím textu proto použijeme toto prohlášení o ochraně údajů k vysvětlení, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, když používáte náš web.

Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte nás. Kontaktní údaje najdete výše a na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Když nás kontaktujete e-mailem nebo v případě potřeby pomocí kontaktního formuláře, údaje, které nám poskytnete (zejména Vaše e-mailová adresa, případně Vaše jméno a Vaše telefonní číslo), budeme ukládat za účelem zodpovězení vašich dotazů.
Data, která v tomto kontextu vzniknou, smažeme poté co jejich uložení již není vyžadováno, nebo omezíme zpracování, pokud existují zákonné požadavky pro jejich uchování.

Pokud pro jednotlivé funkce naší nabídky využíváme smluvní poskytovatele služeb nebo bychom chtěli použít Vaše údaje pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat níže o příslušných procesech. Přitom uvedeme kritéria o době uchování.

V některých případech používáme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb.
Tyto firmy byly pečlivě vybrány a uvedeny do provozu, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány. Jsou dodržovány veškeré požadavky článku 28 GDPR.


Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování v souladu s čl. 22 GDPR, neprobíhá.


Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Za identifikovatelnou osobu je považována fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, k online identifikátoru nebo k jednomu nebo více zvláštních znakům, které vyjadřují fyzikální, fyziologické, genetické, psychologické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity této fyzické osoby.


To jsou napřiklad informace jako Vaše jméno, Vaše adresa, Vaše telefonní číslo, Vaše řeč, Váš email nebo Vaše datum narození. 


Zpracování osobních údajů

Při zpracování zacházíme odpovědně a důvěrně údajů s Vašimi osobními údaji.
Proto budou Vaše osobní údaje samozřejmě zpracovávány v souladu s příslušnými vnitrostátními (zejména BDSG) a evropskými předpisy o ochraně údajů (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, dále také jako „GDPR“ General Data Protection Regulation).
Ke souvisejícímu zpracování osobních údajů dochází v každém procesu prováděném s nebo bez pomoci automatizovaných postupů nebo v každé sérii procesů v souvislosti s osobními údaji.Zpracování údajů spočívá zejména ve shromažďování, zaznamenávání, organizování, objednávání, ukládání, změnách, úpravách, výběru, dotazování, používání, zveřejňování prostřednictvím přenosu, v distribuci nebo v jiné formě poskytování, porovnávání nebo odkazování, omezování, mazání nebo ničení osobních dat.


Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Pokud používáte web pouze pro informační účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč přenáší na náš server.
Chcete-li zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme zejména následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro to, abychom Vám mohli zobrazit naše webové stránky a zaručit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. F) GDPR):

 –IP-adresa

 –Datum a čas žádosti

 –Rozdíl časového pásma k Greenwich Mean Time (GMT)

 –Obsah žádosti (konkrétní stránka)

 –Stav přístupu/HTTP-kód

 –množství přenesených dat

 –Webová stránka, z které žádost přichází

 –Browser

 –operační systém a jeho rozhraní

 –řeč a verze browsersoftware.

Kromě výše uvedených údajů se ve Vašem počítači při používání našich webových stránek ukládají soubory cookie.  
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem pevném disku a přiřazeny prohlížeči, který používáte, a skrze které proudí určité informace na místo, které soubor cookie nastavuje (v tomto případě námi).
Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do Vašeho počítače. Slouží k tomu, aby byla internetová nabídka celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

 


Používání cookies

Tato webová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

 –Přechodné soubory cookies
Přechodné soubory cookies jsou automaticky smazány při uzavření browseru. Mezi ně patří především session-cookies. Ty ukládají takzvané ID-sessions, pomocí kterých lze ke společnému sezení přiřadit různé požadavky z Vašeho prohlížeče. To znamená, že Váš počítač bude rozpoznán, když se vrátíte na náš web. Session-Cookies jsou automaticky, když se odhlásíte a uzavřete browser.

Nastavení Vašeho browseru můžete nakonfigurovat podle svých představ a např. odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme, že možná nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

Používáme cookies, abychom Vás mohli identifikovat pro další návštěvy, pokud u nás máte účet. Jinak byste se při každé návštěvě museli znovu přihlásitPoužívání Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu Vašeho používání webových stránek.
Informace generované souborem cookie o Vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Pokud je na webové stránce aktivována anonymizace IP, bude Vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 

Jen ve výjimečných případech bude celá adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena.
Z pověření provozovatele webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.
IP adresa přenášená Vaším browserem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením software Vašeho browseru; upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat všechny funkce webové stránky v plném rozsahu.

Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracovávání těchto údajů společností Google pomocí browser plug-in na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tato webová stránka používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp ()“.


Tím jsou adresy IP zpracovávány ve zkrácené podobě, takže lze vyloučit osobní odkazy.
Pokud lze údaje o Vás propojit s Vaši osobou, budou osobní údaje okamžitě odstraněny.

Google Analytics používáme k analýze používání našich webových stránek a k jejich pravidelnému zlepšování. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a zvýšení její zajímavosti pro Vás jako uživatele. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, se společnost Google podřídila EU-US Privacy Shield ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. F GDPR.
Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použtí: https://www.google.com/analytics/terms/de.html, Přehled k ochraně dat: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jakožto Prohláška o ochraně dat: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Žádost o práci

Na této webové stránce Vám poskytujeme e-mailovou adresu, kterou můžete použít k podání žádosti o práci.
Údaje, které zadáte, budeme zpracovávat, abychom zkontrolovali, zda bychom s Vámi chtěli navázat a uskutečnit pracovní poměr.


Údaje, které jste zadali, budou zpracovány až do okamžiku, kdy bude přijato rozhodnutí týkající se náboru, pokud nenastane pracovní poměr.

Údaje budou smazány 6 měsíců po odeslání odmítnutí nebo po vrácení dokumentů žadateli.


Autorizační základ je § 26 BDSG.


Doba zpracování údajů

Maximální doba zpracování závisí na účelu zpracování dat. Doba skladování závisí na době, po kterou je zpracování nezbytné ke splnění účelu. Zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčeny.Adresát osobních údajů

Pokud je to nezbytné, předáváme osobní údaje uvnitř společnosti odborným oddělením.

Kromě výše popsaných přenosů dat neprobíhá žádný jiný přenos.Místo zpracovávání dat

Celé zpracování Vašich osobních údajů probíhá buď v Německu, nebo v členských státech Evropské unie.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo členské státy Evropské unie (tzv. Třetí země) ani do jiných mezinárodních organizací, pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak


Bezpečnostní / technická a organizační opatření

Přijímáme veškerá nezbytná technická a organizační opatření s ohledem na požadavky čl. 24, 25 a 32 GDPR, abychom chránili Vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, proti přístupu, změnám, šířením nebo zneužitím neoprávněnými osobami.

Tak dodržujeme zákonné požadavky ohledně pseudonymizace a šifrování osobních údajů, ohlendě důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb v souvislosti se zpracováním, ohledně dostupnosti osobních údajů a možnosti jejich rychlého obnovení v případě fyzických nebo technických incidentů, jakož i pro stanovení postupů pro pravidelný přezkum, hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování.

 

Dále také dodržujeme požadavky článku 25 GDPR, pokud jde o zásady „privacy by design“ (ochrana údajů prostřednictvím návrhu technologie) a „privacy by default“ (ochrana údajů prostřednictvím výchozího nastavení vhodného pro ochranu údajů).Vaše práva

Máte právo na bezplatné informace o svých osobních údajích a v případě, že jsou splněny zákonné požadavky, právo na opravu, blokování a vymazání Vašich údajů, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo na námitku.
Máte také příležitost podat stížnost u příslušného orgánu dozoru.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, týkající se výše zmíněných práv, nebo máte-li jakékoli návrhy, kontaktujte:

 

P-D Refractories GmbH
Wilsdruffer Straße 11
01723 Wilsdruff

Máte právo na bezplatné informace o svých osobních údajích a v případě, že jsou splněny zákonné požadavky, právo na opravu, blokování a vymazání vašich údajů, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo na námitku

E-Mail: info@pd-refractories.com


nebo našeho externího inspektora ochrany údajů (skupina společností P-D v souladu s čl. 37 odst. 2 GDPR):
Dornbach GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft


Anton-Jordan-Straße 1
56070 Koblenz                  
E-Mail: tkehr@dornbach.de

 
Stav: říjen 2018

Nutné

Nutné Cookies umožňují základní funkce webové stránky.


Jméno cookieconsent-media
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies externích medií na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-necessary
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-statistics
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies statistik na aktuální webové stránce
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno PHPSESSID
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Cookie od PHP (programovací jazyk), PHP identifikátor dat. Obsahuje pouze odkaz na aktuální sezení. V browseru uživatele nebudou uloženy žádné informace a cooke lze použít pouze aktuální webovou stránkou.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie

Externí média

Obsah externích poskytovatelů, jako je Vimeo nebo GoogleMaps, je ve výchozím nastavení blokován. Pokud jsou přijímány soubory cookie z externích médií, přístup k tomuto obsahu již nevyžaduje ruční souhlas.

Jméno muxData
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Tento Cookie bude použit pouze ve spojení s videopřehrávačem. Bude-li návštěvník při prohlížení videoobsahů přerušen, cookie si zapamatuje, kde má být video opět spuštěno, když návštěvník bude chtít video opět přehrát.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie

Jméno player
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Ukládá předvolby uživatele při přehrávání vložených videí z Vimeo.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno vuid
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Vimeo
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Statistiky

Tyto Cookies evidují anonymní statistiky. Tyto informace nám pomáhají optimalizovat naší webovou stránku.


Jméno _ga
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Jméno _gat
Poskytovatel google.com
Účel
Používá Google Analytics k omezení poptávky.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Jméno _gid
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie
Für die Firmengruppe Preiss-Daimler (P-D) hat ein verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Daten hohe Priorität. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben und wie wir sie verwenden

Wir haben technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von unseren externen Dienstleistern beachtet werden.

Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Webseiten und der Implementierung neuer Technologien können Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher empfehlen wir Ihnen, sich diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen.

Jeder Ihrer Zugriffe auf das Internetangebot der P-D wird in einer Protokolldatei für eine begrenzte Zeit mit folgenden Daten gespeichert

Datum und Uhrzeit des Abrufs,  Anfragedetails und Zieladresse

Name der abgerufenen Datei und übertragene Datenmenge,  Meldung, ob der Abruf erfolgreich war

Diese Daten werden für statistische und Sicherungszwecke sowie zur Optimierung des Internetangebotes ausgewertet. Es erfolgt keine personenbezogene Auswertung oder Profilbildung.

Dessen ungeachtet behalten wir uns vor, Ihre IP-Adresse bei Angriffen auf die Internetinfrastruktur der P-D auszuwerten.


Einsatz von Cookies und Analysetool

Auf den Seiten der P-D werden sogenannte Cookies eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Wir benötigen sie zur Lastverteilung der Server und der Erhöhung der Sicherheit unserer Anwendungen. Diese Cookies bleiben nur bis zum Ende der jeweiligen Sitzung gültig, Sie können die Verwendung von Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browsersoftware verhindern. Dies kann jedoch dazu führen, dass Sie unsere Internetseite nicht im kompletten Umfang verwenden können.

Die P-D setzt darüber hinaus auf seinen Webseiten den Webanalysedienst "Google Analytics" ein, die der Webseitenoptimierung dient und ebenfalls über Cookies die Zugriffe der Webseitenbesucher anonym auswertet. Die durch die Cookies erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht zur personenbezogenen Auswertung oder Profilbildung verwendet und ebenfalls nicht an Dritte weitergegeben. Die Analyse dient ausschließlich der Optimierung unseres Angebotes.

Sollten Sie eine Browsererweiterung nutzen, die Werbeinhalte und Tracking-Dienste blockiert, d.h. einen so genannten Ad-Blocker bzw. Tracking-Blocker wie AdBlock Plus, uBlock Origin o.ä. oder verwenden Sie eine Privacy-Einstellung Ihres Browsers, der die Ablage unserer Cookies verhindert, respektieren wir dies selbstverständlich und unternehmen keinerlei Versuche, den Einsatz von Google Analytics auf unserer Seite zu verschleiern oder ihr Programm anderweitig in seiner Funktionsweise zu behindern. Cookies werden in diesem Fall nicht abgelegt und die Benutzung dieser Webseite wird nicht nachverfolgt. Weitere Hinweisfelder zur Verwendung von Cookies werden Ihnen jedoch aufgrund Ihrer Einstellungen möglicherweise nicht oder nicht korrekt angezeigt. Sollten Sie keinen Werbe- oder Tracking-Blocker verwenden oder haben Sie keine No-CookieVoreinstellungen vorgenommen, sind mit der Speicherung und anonymen Auswertung der Daten aus Ihrem Besuch aber trotzdem nicht einverstanden, können Sie der Speicherung und Nutzung jederzeit widersprechen. Wenn Sie nachfolgend per Mausklick: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de der Verarbeitung der Daten widersprechen, wird in Ihrem Browser ein sogenannter Opt-Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Google Analytics keinerlei Sitzungsdaten erhebt. Sollten Sie in Ihrem Internetbrowser Ihre Cookies löschen, hat dies zur Folge, dass natürlich das Opt-Out-Cookie ebenfalls gelöscht wird. Bei einem weiteren Besuch unserer Webseite muss es daher erneut aktiviert werden.


E-Mailing, Bestellungen und sonstige Kontakte

Bei der Bestellung von Informationsmaterial, Broschüren oder Produkten wird nach Ihrem Namen und anderen persönlichen Informationen gefragt. Es unterliegt dabei Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese Daten mitteilen möchten. Bei Ihrer Bestellung werden Ihre angegebenen persönlichen Daten nur für die Abwicklung der Bestellung verwandt. Dies schließt die Weitergabe an Vertriebsfirmen, die von P-D beauftragt sind, mit ein. Entsprechende Angaben werden dabei auf besonders geschützten Servern in Deutschland gespeichert. Der Zugriff darauf ist nur wenigen, für die technisch-administrative Betreuung der Server zuständigen befugten Personen möglich.

Ihre sonstigen Anfragen bei P-D werden in Papier oder elektronischer Form gemäß den für die Aufbewahrung von Schriftgut geltenden Fristen der Registraturrichtlinie aufbewahrt. Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt ausschließlich für die unmittelbare Korrespondenz mit Ihnen.


Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Daten, die beim Zugriff auf das Internetangebot der P-D protokolliert wurden, werden an Dritte nur übermittelt, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu verpflichtet sind oder dies im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist.

Im Falle der Bestellung von Informationsmaterial, Broschüren oder Produkten verwenden wir die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen Informationen nur innerhalb der P-D und den mit der Abwicklung der Bestellung beauftragten Unternehmen.

Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken, findet darüber hinaus ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung nicht statt.


Minderjährigenschutz

Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht an Dritte weiter.


Datenschutzerklärung für die sozialen Medien

Die P-D nimmt die derzeitige Diskussion um den Datenschutz in sozialen Netzwerken sehr ernst. Es ist gegenwärtig rechtlich nicht abschließend geklärt, ob und inwieweit alle Netzwerke ihre Dienste im Einklang mit europäischen datenschutzrechtlichen Bestimmungen anbieten.

Wir machen daher ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die seitens der P-D genutzten Dienste Twitter, Facebook, Xing, Google+ und YouTube die Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzer (z.B. persönliche Informationen, IP-Adresse) entsprechend ihrer Datenverwendungsrichtlinien abspeichern und für geschäftliche Zwecke nutzen.

Die P-D hat keinen Einfluss auf die Datenerhebung und deren weitere Verwendung durch die sozialen Netzwerke. So bestehen keine Erkenntnisse darüber, in welchem Umfang, an welchem Ort und für welche Dauer die Daten gespeichert werden, inwieweit die Netzwerke bestehenden Löschpflichten nachkommen, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten vorgenommen werden und an wen die Daten weitergegeben werden.


Links zu Webseiten anderer Anbieter

Unser Online-Angebot enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen erfüllen.

© 2022 P-D Refractories GmbH   |   Mail Icon   info@pd-refractories.com