Nastavení Cookie
Tato webová stránka používá cookies
Pro optimální utvoření a neustálé vylepšování naší webové stránky používáme cookies. Další informace ke cookies obdržíte pod odkazem „Cookie-detaily ukázat“ a nařízení o ochraně dat. Pokud toto upozornění kliknutím na tlačítko akceptovat opět skryjete, souhlasíte s našimi cookies.

 Zde naleznete naše nařízení o ochraně dat
Cookie-detaily ukázatCookie-detaily skrýt
Akceptovat pouze výběr
Akceptovat vše

Nutné Cookies umožňují základní funkce webové stránky.


Jméno cookieconsent-media
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies externích medií na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-necessary
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-statistics
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies statistik na aktuální webové stránce
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno PHPSESSID
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Cookie od PHP (programovací jazyk), PHP identifikátor dat. Obsahuje pouze odkaz na aktuální sezení. V browseru uživatele nebudou uloženy žádné informace a cooke lze použít pouze aktuální webovou stránkou.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie
Obsah externích poskytovatelů, jako je Vimeo nebo GoogleMaps, je ve výchozím nastavení blokován. Pokud jsou přijímány soubory cookie z externích médií, přístup k tomuto obsahu již nevyžaduje ruční souhlas.

Jméno muxData
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Tento Cookie bude použit pouze ve spojení s videopřehrávačem. Bude-li návštěvník při prohlížení videoobsahů přerušen, cookie si zapamatuje, kde má být video opět spuštěno, když návštěvník bude chtít video opět přehrát.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie

Jméno player
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Ukládá předvolby uživatele při přehrávání vložených videí z Vimeo.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno vuid
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Vimeo
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Tyto Cookies evidují anonymní statistiky. Tyto informace nám pomáhají optimalizovat naší webovou stránku.


Jméno _ga
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Jméno _gat
Poskytovatel google.com
Účel
Používá Google Analytics k omezení poptávky.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Jméno _gid
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

P-D Refractories GmbH Dr. C. Otto

S roční kapacitou přes 45.000 t vyrábí závod Dr. C. Otto žáruvzdorné výrobky od roku 1872. Původně tato lokalita v Bochum Dallhausen sloužila k výrobě šamotových výrobků pro koksárny.
Jako surovina sloužil místní jíl z lokality Breitscheid. Dr. Carlos Otto, který je dnes známý konstrukcí a vývojem koksárenství, a který již tenkrát věděl, jak používat plyny vznikající při koksárování k výrobě benzénu, mimo jiné vyvíjel žáromateriály pro koksárny.

Tak byl v Bochum Dahlhausen za účelem lepšího využití energie potřebné k přeměně uhlí na koks vyvinut nový žáruvzdorný produkt pro vyzdívku koksáren s využitím místní přírodní suroviny „ křemence z Porúří“ a zaveden dinas! Extrémně dobrá tepelná vodivost tohoto v té době nového produktu umožňuje využívat energii na koksování uhlí nejlepším možným způsobem až dodnes. Tak byli Ottovi kolegové Alfred Krupp a August Thyssen již tenkrát schopni pomocí použití původního uhlí z Porúří efektivněji využít tento koks na výrobu oceli.

Také dnes pochází převážná část našich přírodních surovin pro naše žáruvzdorné výrobky z našich vlastních surovinových zdrojů P-D v Německu, České republice a Slovinsku.


V Dahlhausenu se různé suroviny drtí na požadovanou zrnitost, prosívají, skladují v bunkrech a pomocí automatických vážicích systémů se nadávkované a zamíšené dopravují do lisů.

 

Dnes je závod P-D Dr. C. Otto s 218 zaměstnanci široce diverzifikován. Naše vlastní konstrukce  ocelových a dřevěných forem a také naše vlastní konstrukce nám umožňují navrhovat naše výrobky v jakékoliv tvaru,
jakkoli vyráběné, ať už formované pomocí moderních hydraulických vysoce výkonných lisů, vibračních  nebo vytlačovacích lisů nebo v naší světově proslulé ruční formovně pro extrémně složité a náročné tvary a výrobky.
Použití více robotů a manipulátorů umožňuje rychlou a přesnou manipulaci s našimi různými výrobky v různých rozměrech a hmotnostech, od odebírání od lisů, umístění na pecní vozy, skládání po výpalu až po paletizaci.
Několik sušiček, tři tunelové pece, dvě vozokomorové pece, šachtová pec a šest poklopových pecí umožňují výrobu různých druhů žáruvzdorných produktů v rozmezí teplot výpalu do 1800 ° C na bázi oxidu hlinitého, oxidu křemičitého, korundu, zirkonia a magnezitu pro širokou škálu použítí. Dnes závod Dr. C. Otto dodává své rozmanité žáruvzdorné výrobky do skupiny P-D Refractory Group jako systémové řešení pro kompletní vyzdívky v průmyslu skla,hliníku,petrochemie,filtrace a neželezných kovů. Ať už byl tvarovaný jako žáruvzdorný kámen nebo netvarovaný jako žáruvzdorná malta, Dr. C. Otto dodává celosvětově nejlepší kvalitu – Made in Germany.

 

Centrální výzkum skupiny P-D refractories ve společnosti Dr. C. Otto v Bochum umožňuje pomocí nejmodernějších aparatur neustálý vývoj našich žárovzdorných výrobků, konceptů a systémů pro naše zákazníky  

Neustálá inovace a vývoj v nejvyšší kvalitě umožňuje našim zákazníkům zlepšovat přidanou hodnotu jejich výroby a procesů. Předpokladem je znalost našeho trhu a žáruvzdorných problémů našich zákazníků.

To v partnerství efektivně existuje přes těsné a rychlé spojení „zákazník - prodej - výzkum a vývoj“.

Vždy jsme věděli, jak zvládnout největší žáruvzdorné výzvy a jak určit nové akcenty.


Tak jako již před 140 lety jsme i dnes Vaším partnerem, jsme pro Vás žáruvzdornými odborníky!
Toto je naše dlouhodobá tradice, kterou zachováváme, abychom mohli utvářet naši společnou budoucnost!

 
Video269706412
Please accept the cookies for external media in order to play this video.
Change cookie settings
 
P-D Refractories GmbH Dr. C. Otto
icon streetDr.-C.-Otto-Str. 222
icon city44879 Bochum
icon phone+49 (0) 234 41 9 - 0
icon fax+49 (0) 234 41 9 - 360
© 2022 P-D Refractories GmbH   |   Mail Icon   info@pd-refractories.com