Nastavení Cookie
Tato webová stránka používá cookies
Pro optimální utvoření a neustálé vylepšování naší webové stránky používáme cookies. Další informace ke cookies obdržíte pod odkazem „Cookie-detaily ukázat“ a nařízení o ochraně dat. Pokud toto upozornění kliknutím na tlačítko akceptovat opět skryjete, souhlasíte s našimi cookies.

 Zde naleznete naše nařízení o ochraně dat
Cookie-detaily ukázatCookie-detaily skrýt
Akceptovat pouze výběr
Akceptovat vše

Nutné Cookies umožňují základní funkce webové stránky.


Jméno cookieconsent-media
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies externích medií na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-necessary
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-statistics
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies statistik na aktuální webové stránce
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno PHPSESSID
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Cookie od PHP (programovací jazyk), PHP identifikátor dat. Obsahuje pouze odkaz na aktuální sezení. V browseru uživatele nebudou uloženy žádné informace a cooke lze použít pouze aktuální webovou stránkou.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie
Obsah externích poskytovatelů, jako je Vimeo nebo GoogleMaps, je ve výchozím nastavení blokován. Pokud jsou přijímány soubory cookie z externích médií, přístup k tomuto obsahu již nevyžaduje ruční souhlas.

Jméno muxData
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Tento Cookie bude použit pouze ve spojení s videopřehrávačem. Bude-li návštěvník při prohlížení videoobsahů přerušen, cookie si zapamatuje, kde má být video opět spuštěno, když návštěvník bude chtít video opět přehrát.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie

Jméno player
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Ukládá předvolby uživatele při přehrávání vložených videí z Vimeo.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno vuid
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Vimeo
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Tyto Cookies evidují anonymní statistiky. Tyto informace nám pomáhají optimalizovat naší webovou stránku.


Jméno _ga
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Jméno _gat
Poskytovatel google.com
Účel
Používá Google Analytics k omezení poptávky.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Jméno _gid
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Výrobky

Výroba našich žárovzdorných výrobků zahrnuje - v závislosti na produktové řadě - různé způsoby tvarování, jako je podbíjení, lisování (včetně izostatického lisování), odlévání a tvarování vibracemi.

Magnesiasteine

Magnéziové kameny

Surovinami pro výrobu kamene jsou syntetický sintrovaný materiál obsahující železo a s nízkým obsahem boru. Klasifikace je založena na poměru CaO / SiO₂. Charakteristická je vysoká odolnost vůči řadě ...přečtěte si více

Magnesiazirkonsteine

Magnéziové zirkonové kameny

Surovinami pro výrobu kamene jsou speciální magnéziové sintry a definované přidání zirkonu (ZrO₂ - SiO₂).  Během vypalování kamene reaguje zirkon s MgO a vytváří speciální mikrostrukturu. Tento typ kamene se ...přečtěte si více

Spinellsteine

Spinelové kameny

Podle klasifikace obsahují kameny spinel chemicky více než 20% a méně než 40% MgO. Produkty vypalované při velmi vysokých teplotách se v zásadě z mineralogického hlediska skládají z spinelu (MgO - Al₂O₃). Jako ...přečtěte si více

Silikasteine

Dinasové kameny

Dinasové kameny se z více než 90 hmotnostních-% skládají z SiO₂. Obsah SiO₂ je zpravidla 95 až 97 hmotnostních-%. Výrobky z oxidu křemičitého se dělí na hutné a lehké. V závislosti na požadavky se používají ...přečtěte si více

Schamottesteine

Šamotové kameny

Chemické složení šamotových kamenů převládá z SiO₂ a Al₂O₃. Šamotové výrobky se třídí jednak podle jejich obsahu Al₂O₃, který se pohybuje mezi 10 % a 45 %, i podle procesu tvarování (plastické, polosuché, ...přečtěte si více

Tonerdereiche Steine

Vysocehlinité kameny

P-D Refractories vyrábí vysocehlinité kameny s obsahem Al₂O₃ nejméně 45% až přibližně 99% na základě přirozeně se vyskytujících i synteticky vyráběných surovin, jako jsou např: Tavený a slinutý ...přečtěte si více

Basische Steine

Bazické kameny

Bazické druhy se chemicky skládají nejvíce z MgO.přečtěte si více

Zirkonsteine

Zirkonové kameny

Kameny obsahující zirkon jsou rozděleny na čisté silikáty zirkonia a směsi oxidu zirkoničitého, zirkonia, mullitu a korundu (materiály z oxidu hlinitého, zirkonia a oxidu křemičitého). Kromě toho se vyrábějí ...přečtěte si více

Chromsteine

Cr₂O₃-kameny

Mezi kameny z chromu patří kameny z čistého oxidu chromitého a kameny z oxidu chromo-korundového. Na rozdíl od přírodních surovin se oxid chrómu získává komplexním zpracováním chromových rud, a je tedy technickou ...přečtěte si více

Isostatisch gepresste Steine

Izostaticky lisované kameny

Proces isostatického lisování umožňuje výrobu produktů s rovnoměrným lisováním, při kterém má být dosaženo velmi dobré homogenní a také kompaktní, tzn. velmi silně zhutněné kamenné struktury. Metody tvarování běžně ...přečtěte si více

Quarzgutsteine

Křemenné sklo

Surovinová báze je založena na křemičitém skle (také známém jako křemenný materiál), sklovitě ztuhlém SiO₂, který se vyrábí elektrickým tavením vysoce kvalitních křemenných písků (> 99,5% SiO₂).   Výrobky ...přečtěte si více

SiC-Siliziumkarbid-Steine

SiC kameny z karbidu křemík

Kameny SiC jsou založeny na synteticky vyrobených zrnech karbidu křemíku s vybranými pojivovými složkami a přísadami oxidů kovů šitých na míru dané aplikaci. Vynikající vlastnosti SiC, jako je vysoká tepelná ...přečtěte si více

Isoliersteine

Izolační kameny

Surovinovou bází izolačních a žáruvzdorných cihel s celkovou pórovitostí> 45% jsou porézní suroviny, jako je křemelina, vermikulit (expandovaný šamot), dutý sférický korund nebo popel s různým obsahem oxidu ...přečtěte si více

Cordieritsteine

Kordieritové kameny

Surovinová báze kamenů obsahujících kordierit jsou kordieritové šamoty a speciální materiály s MgO, které přispívají k tvorbě kordieritu, zejména ve vazebné matrici, v případě přebytku Al₂O₃ a SiO₂. Hlavním ...přečtěte si více

Magnetit-Wärmespeichersteine

Magnetitové akumulační kameny

Magnetitové kameny se vyrábějí na základě vybraných magnetitových surovin na moderních hydraulických lisech. Speciální vlastnosti magnetitových kamenů, zejména jejich dobrá kapacita akumulace tepla, jsou ...přečtěte si více

Ungeformte Erzeugnisse

Netvarové výrobky

Jako jeden z největších výrobců v tomto odvětví vyrábí společnost PD-Refractories širokou škálu netvarovaných produktů. U nezanedbatelné části našich produktů se můžeme spolehnout na vlastní zdroje ...přečtěte si více
Home > Výrobky
© 2022 P-D Refractories GmbH   |   Mail Icon   info@pd-refractories.com