Nastavení Cookie
Tato webová stránka používá cookies
Pro optimální utvoření a neustálé vylepšování naší webové stránky používáme cookies. Další informace ke cookies obdržíte pod odkazem „Cookie-detaily ukázat“ a nařízení o ochraně dat. Pokud toto upozornění kliknutím na tlačítko akceptovat opět skryjete, souhlasíte s našimi cookies.

 Zde naleznete naše nařízení o ochraně dat
Cookie-detaily ukázatCookie-detaily skrýt
Akceptovat pouze výběr
Akceptovat vše

Nutné Cookies umožňují základní funkce webové stránky.


Jméno cookieconsent-media
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies externích medií na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-necessary
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies na aktuální webové stránce.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno cookieconsent-statistics
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Uloží souhlas uživatele pro cookies statistik na aktuální webové stránce
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno PHPSESSID
Poskytovatel Vlastník této webové stránky
Účel
Cookie od PHP (programovací jazyk), PHP identifikátor dat. Obsahuje pouze odkaz na aktuální sezení. V browseru uživatele nebudou uloženy žádné informace a cooke lze použít pouze aktuální webovou stránkou.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie
Obsah externích poskytovatelů, jako je Vimeo nebo GoogleMaps, je ve výchozím nastavení blokován. Pokud jsou přijímány soubory cookie z externích médií, přístup k tomuto obsahu již nevyžaduje ruční souhlas.

Jméno muxData
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Tento Cookie bude použit pouze ve spojení s videopřehrávačem. Bude-li návštěvník při prohlížení videoobsahů přerušen, cookie si zapamatuje, kde má být video opět spuštěno, když návštěvník bude chtít video opět přehrát.
Doba platnosti Konec sezení (uzavření browseru)
Typ HTTP Cookie

Jméno player
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Ukládá předvolby uživatele při přehrávání vložených videí z Vimeo.
Doba platnosti 1 rok
Typ HTTP Cookie

Jméno vuid
Poskytovatel vimeo.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Vimeo
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Tyto Cookies evidují anonymní statistiky. Tyto informace nám pomáhají optimalizovat naší webovou stránku.


Jméno _ga
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 2 roky
Typ HTTP Cookie

Jméno _gat
Poskytovatel google.com
Účel
Používá Google Analytics k omezení poptávky.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Jméno _gid
Poskytovatel google.com
Účel
Zaregistruje ID používané společností Google Analytics pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
Doba platnosti 1 den
Typ HTTP Cookie

Izostaticky lisované kameny

Proces isostatického lisování umožňuje výrobu produktů s rovnoměrným lisováním, při kterém má být dosaženo velmi dobré homogenní a také kompaktní, tzn. velmi silně zhutněné kamenné struktury.

Metody tvarování běžně používané v žáruvzdorném průmyslu, jako je hydraulické lisování, ruční pěchování, odlévání a procesy tvarování vibrací, nedosahují tohoto rovnoměrného rozložení a stlačení jednotlivých složek suroviny.

 

Izostaticky lisované výrobky se vyznačují vynikajícími materiálovými vlastnostmi, jako je například velmi vysoká odolnost proti korozi ve srovnání se skelnými taveninami. Hlavními oblastmi použití těchto produktů jsou oblasti kontaktu skla ve sklářském průmyslu (systémy textilního skla, skla a minerální vlny). Používá se zde izostaticky lisovaný oxid zirkoničitý, oxid chromitý a výrobky obsahující chrom-korund.

 

Kromě toho byly v naší společnosti před mnoha lety vyvinuty a velmi úspěšně zavedeny izostaticky lisované výrobky obsahující zirkonium mullit, oxid chromitý a chrom-korund, zejména pro použití v zařízeních na tavení vápenato-sodíkového-silikátového skla. Určité, velmi využívané zóny ve vaně na tavení skla často vykazují předčasné opotřebení, zvýšení defektů skla a snížení tavicího výkonu, pokud jsou tyto zóny lemovány materiálem AZS odlévaným z taveniny.Pokud jsou tato slabá místa vyložena izostaticky lisovanými výrobky, je dosaženo podstatně delší životnosti s výrazně zlepšenými vlastnostmi skla. Tyto výrobky jsou nyní téměř „standardem“ v dodávce systémů tavení skla a významně přispívají ke snižování výrobních nákladů, výraznému zlepšování kvality skla a zvyšování hospodárnosti systémů.

© 2022 P-D Refractories GmbH   |   Mail Icon   info@pd-refractories.com